Tel +420 724 520 974 | info@carvingpoint.cz

Všeobecné podmínky lyžařských kurzů Carving Point

 • Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky účasti na lyžařských carvingových kurzech pořádaných společnostmi Carving Point kurzy s.r.o. (vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 36630, IČO: 07312407) a Carving Point Alpy s.r.o. (vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 38614, IČO: 08696560), obě dále jen „Carving Point“. Smluvními stranami jsou Carving Point a zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „Zákazník“).

Definice účastníků

 • Kurz je primárně určen pro dospělé nebo rodiny s dětmi od 5 let věku
 • Dítě musí dosáhnout minimálního věku 5 let před zahájením kurzu (pokud není domluveno jinak) a musí být v doprovodu alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce
 • Mladiství od 16 do 18 let se mohou zúčastnit bez doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce jen při jejich písemném souhlasu

Termíny kurzů

 • Jsou vždy upřesněny na našem webu v sekci kurzy.

Cena kurzu

 • Kurzovné se pro jednotlivé kurzy liší a je vždy uvedeno na stránce konkrétního kurzu. Kurzovné zahrnuje výuku, instruktorský dohled, výukové materiály, pokrývá náklady spojené s výukou (dopravu, ubytování a skipas pro instruktory), přípravné práce a další.

Cena zahrnuje

 • Výuku vedenou kvalifikovanými českými instruktory lyžování v časech cca od 9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30 (pokud není uvedeno jinak)
 • Výukové materiály
 • Bezplatné využití pomůcek k výuce carvingu
 • Alespoň 1x večerní posezení s rozborem jízdy
 • Pořízení fotografií a videí účastníků kurzu v akci

Cena nezahrnuje

 • Stravování
 • Cestovní pojištění (pomůžeme sjednat po dohodě)
 • Zapůjčení tréninkových lyží(půjčujeme za poplatek od 150 Kč/den)
 • Skipas
 • Dopravu

Ubytování

 • Nabízené ubytování není pevně svázáno s účastí na kurzu. Zájemci si mohou sjednat vlastní ubytování dle svých preferencí. Cena námi nabízeného ubytování může být u jednotlivých kurzů rozdílná, aktuální informace naleznete vždy v propozicích k danému kurzu.

COVID 19 - Zrušení a změna kurzu

 • Kurz může být zrušen ze strany Carving Pointu, případně Zákazník může stornovat účast na kurzu z důvodu restriktivních opatření v souvislosti se šířením viru covid-19 s následujícími podmínkami: 
 • V případě uzavření mezistátních hranic, které znemožňuje uspořádání kurzu, se vrací 100% kurzovného.
 • Nutnost absolovovat vícedenní karanténu při příjezdu do místa konání kurzu nebo při následném návratu zpět do ČR je považována za překážku, která znemožňuje uspořádání kurzu. V tomto případě se vrací 100% uhrazeného kurzovného.
 • Nutnost předložit negativní test na covid-19 při návratu zpět do ČR z místa konání kurzu je považována za překážku, která znemožňuje uspořádání kurzu. V tomto případě se vrací 100% kurzovného.
 • V případě, že je Zákazník umístěn před odjezdem na kurz do karantény a je mu tím znemožněna účast na kurzu, vrací se 100% uhrazeného kurzovného.
 • V případě, že Zákazníkovi neumožňuje účast na infekční onemocnění jakéhokoliv původu, bude mu vráceno 100% uhrazeného kurzovného. Předpokladem je předložení lékařské zprávy.
 • Nutnost předložit negativní test na covid-19 při příjezdu do místa konání kurzu není považována za překážku, která znemožňuje uspořádání kurzu. V tomto případě se kurz bude standardně konat a případné storno se řídí standardními storno podmínkami.
 • V případě zrušení kurzu v souvislosti se šířením viru covid 19 může Carving Point navrhnout realizaci kurzu v jiném místě nebo termínu. Zákazník není povinen tuto změnu akceptovat a v takovém případě je mu vráceno 100% uhrazeného kurzovného.

Storno poplatky

 • Carving Point vždy vynakládá snahu, aby storno poplatky nebyly účtovány (nalezením náhradníků apod). Storno poplatky mohou být vždy poníženy / odpuštěny na základě individuální dohody mezi Carving Pointem a zákazníkem. Carving Point si vyhrazuje právo účtovat následující storno poplatky:
 • Storno přihlášky nejdéle 30 dní před začátkem kurzu – 50% zaplacené zálohy
 • Storno přihlášky od 30 do 14 dní před začátkem kurzu – 100% zaplacené zálohy
 • Storno přihlášky méně než 14 dní před začátkem kurzu – 100% kurzovného
 • Storno poplatkům se lze vyhnout sjednáním cestovního pojištění s krytím storna zájezdu (většina renomovaných pojišťoven kurzovné a ubytování proplatí)

Zrušení a změna kurzu

 • Pokud je kurz zrušen ze strany Carving Pointu, Carving Point vrací 100% kurzovného. V případě, že se kurz nemůže konat z důvodu vyšší moci (nepříznivé povětrnostní podmínky, nedostatek sněhu apod.) a je zrušen před zahájením kurzu, Carving Point vrátí alespoň 50% uhrazeného kurzovného. V případě, že je kurz zrušen z důvodu vyšší moci (nepříznivé povětrnostní počasí, nedostatek sněhu apod) v průběhu konání kurzu, kurzovné se nevrací. 
 • Rezervace zamluveného ubytování (v případě, že byla zprostředkována Carving Pointem) zůstává platná a není pevně spojena s konáním kurzu. I v případě zrušení kurzu je rezervace ubytování k dispozici, proto se částka za uhrazené ubytování nevrací. Carving Point má v nutných případech (např. při zrušení rezervace ubytování) právo před začátkem kurzu změnit zamluvené ubytování.
 • Carving Point si vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu, s tím, že náhradní místo kurzu musí být ve vzdálenosti do 60 km od původního místa konání. V případě nutnosti vracení skipasů se vratka řídí všeobecnými podmínkami daného lyžařského areálu.

Průběh kurzu

 • Pokud není uvedeno jinak, ubytování začíná vždy 1 den před začátkem výuky
 • Přesný čas příjezdu je různý u každého kurzu, zpravidla v rozmezí od 15:00 – 20:00 (a později po předchozí domluvě).
 • Ubytování končí poslední den kurzu (check-out probíhá zpravidla od 08:00 do 10:00, pokud není dohodnuto jinak)
 • V den výuky je v 9:00 (pokud není uvedeno jinak) sraz účastníků kurzu s instruktory na předem smluveném místě
 • Výuka dětí i dospělých probíhá přibližně od 9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30. Poslední den kurzu je výuka zkrácena zpravidla do 12:00 (pokud není pro daný kurz uvedeno jinak).
 • V době obědové pauzy od 11:30 do 13:00 jsou děti v péči rodičů, pokud není domluveno jinak
 • Přibližně v 15:30 výuka končí a děti jsou předány zpět do péče rodičům na předem smluveném místě
 • Výuka bude probíhat v malých skupinkách o přibližně stejné výkonnosti pod dozorem zkušených instruktorů

Práva a povinnosti stran

 • Carving Point přebírá zodpovědnost za svěřené dítě od předání do výuky v cca 9:00 a zříká se jí v době obědové pauzy přibližně od 11:30 do 13:00 a předáním dítěte zpět do rukou rodičů nebo jejich zástupce po skončení výuky v cca 15:30
 • Carving Point nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození výstroje či oblečení, pokud nebude zapříčiněna hrubým zanedbáním povinností ze strany Carving Pointu
 • Rodič nebo jiný zákonný zástupce je povinen mít při sobě mobilní telefon a po oznámení ze strany Carving Pointu v případě nutnosti převzít dítě zpět do své péče. V případě, že dítě není schopné absolvovat výuku, se kurzovné nevrací.
 • Rodič či zákonný zástupce je zodpovědný za správné seřízení lyžařské výstroje (před zahájením lyžařské sezóny doporučujeme dát lyže připravit a seřídit do specializovaného servisu). V případě, že zákazník využije zápůjčky a seřízení lyží od technika Carving Pointu, je povinen zkontrolovat správné seřízení zapůjčených lyží (na vázání je na stupnici vypínací síla maximálně na hodnotě 1/10 hmotnosti lyžaře).
 • Účastník kurzu musí mít nutné vybavení – jeden pár lyží (pokud není dopředu domluveno jinak), lyžařské hole, lyžařské boty, rukavice, helmu
 • Zákazník je povinen poskytnout pravdivé údaje o všech přihlášených osobách
 • Zákazník je povinen sjednat cestovní úrazové pojištění s připojištěním na zimní sporty – lyžování (na základě domluvy může cestovní pojištění zprostředkovat Carving Point).

Platnost podmínek

 • Tyto podmínky jsou platné od 21.8.2020. Jakákoliv aktualizace těchto podmínek bude zveřejněna na internetových stránkách www.carvingpoint.cz.

Kontakty

 • Carving Point kurzy s.r.o. (vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 36630, IČO: 07312407) a Carving Point Alpy s.r.o. (vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 38614, IČO: 08696560). Veleslavínova 56/10, Plzeň, 301 00. Tel: 724 520 974, 777 766 055, www.carvingpoint.cz, info@carvingpoint.cz