Tel +420 724 520 974 | info@carvingpoint.cz

Všeobecné podmínky lyžařských kurzů Carving Point kurzy s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky účasti na lyžařských carvingových kurzech pořádaných společností Carving Point kurzy s.r.o. Smluvními stranami jsou společnost Carving Point kurzy s.r.o. vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 36630, IČO: 07312407 (dále jen „Carving Point“) a zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „Zákazník“).

Definice účastníků

 • Kurz je primárně určen pro dospělé nebo rodiny s dětmi od 5 let věku

 • Dítě musí dosáhnout minimálního věku 5 let před zahájením kurzu (pokud není domluveno jinak) a musí být v doprovodu alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce

 • Mladiství od 16 do 18 let se mohou zúčastnit bez doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce jen při jejich písemném souhlasu

Termíny kurzů

Jsou vždy upřesněny na našem webu v sekci kurzy.

Cena kurzu

Kurzovné se pro jednotlivé kurzy liší a je vždy uvedeno na stránce konkrétního kurzu. Kurzovné zahrnuje výuku, instruktorský dohled, výukové materiály, pokrývá náklady spojené s výukou (dopravu, ubytování a skipas pro instruktory), přípravné práce a další.

Cena zahrnuje

 • Výuku vedenou kvalifikovanými českými instruktory lyžování v časech cca od 9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30 (pokud není uvedeno jinak)

 • Výukové materiály

 • Bezplatné využití pomůcek k výuce carvingu

 • Alespoň 1x večerní posezení s rozborem jízdy

 • Pořízení fotografií a videí účastníků kurzu v akci

Cena nezahrnuje

 • stravování

 • cestovní pojištění (pomůžeme sjednat po dohodě)

 • zapůjčení tréninkových lyží(půjčujeme za poplatek od 150 Kč/den)

 • skipas

 • dopravu

Ubytování

Nabízené ubytování není pevně svázáno s účastí na kurzu. Zájemci si mohou sjednat vlastní ubytování dle svých preferencí. Cena námi nabízeného ubytování může být u jednotlivých kurzů rozdílná, aktuální informace naleznete vždy v propozicích k danému kurzu.

Storno poplatky a zrušení kurzu

 • Carving Point vždy vynakládá snahu, aby storno poplatky nebyly účtovány (nalezením náhradníků apod). Storno poplatky mohou být vždy poníženy / odpuštěny na základě individuální dohody mezi Carving Pointem a zákazníkem. Carving Point si vyhrazuje právo účtovat následující storno poplatky:

 • Storno přihlášky nejdéle 30 dní před začátkem kurzu – 50% zaplacené zálohy

 • Storno přihlášky od 30 do 14 dní před začátkem kurzu – 100% zaplacené zálohy

 • Storno přihlášky méně než 14 dní před začátkem kurzu – 100% kurzovného

 • Storno poplatkům se lze vyhnout sjednáním cestovního pojištění s krytím storna zájezdu (většina renomovaných pojišťoven kurzovné a ubytování proplatí)

 • Pokud je kurz zrušen ze strany Carving Pointu, Carving Point vrací 100% kurzovného. V případě, že se kurz nemůže konat z důvodu vyšší moci (nepříznivé povětrnostní podmínky, nedostatek sněhu apod.) a je zrušen před zahájením kurzu, Carving Point vrátí alespoň 50% kurzovného. V případě, že je kurz zrušen z důvodu vyšší moci (nepříznivé povětrnostní počasí, nedostatek sněhu apod) v průběhu konání kurzu, kurzovné se nevrací. 

  Rezervace případného zamluveného ubytování zůstává platná a není pevně spojena s konáním kurzu. I v případě zrušení kurzu je rezervace ubytování k dispozici, proto se částka za uhrazené ubytování nevrací. Carving Point má v nutných případech (např. při zrušení rezervace ubytování) právo před začátkem kurzu změnit zamluvené ubytování.

  Carving Point si vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu, s tím, že náhradní místo kurzu musí být ve vzdálenosti do 60 km od původního místa konání. V případě nutnosti vracení skipasů se vratka řídí všeobecnými podmínkami daného lyžařského areálu.

Průběh kurzu

 • Pokud není uvedeno jinak, ubytování začíná vždy 1 den před začátkem výuky

 • Přesný čas příjezdu je různý u každého kurzu, zpravidla v rozmezí od 15:00 – 20:00 (a později po předchozí domluvě).

 • Ubytování končí poslední den kurzu (check-out probíhá zpravidla od 08:00 do 10:00, pokud není dohodnuto jinak)

 • V den výuky je v 9:00 (pokud není uvedeno jinak) sraz účastníků kurzu s instruktory na předem smluveném místě

 • Výuka dětí i dospělých probíhá přibližně od 9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30. Poslední den kurzu je výuka zkrácena zpravidla do 12:00 (pokud není pro daný kurz uvedeno jinak).

 • V době obědové pauzy od 11:30 do 13:00 jsou děti v péči rodičů, pokud není domluveno jinak

 • Přibližně v 15:30 výuka končí a děti jsou předány zpět do péče rodičům na předem smluveném místě

 • Výuka bude probíhat v malých skupinkách o přibližně stejné výkonnosti pod dozorem zkušených instruktorů

Práva a povinnosti stran

 • Carving Point přebírá zodpovědnost za svěřené dítě od předání do výuky v cca 9:00 a zříká se jí v době obědové pauzy přibližně od 11:30 do 13:00 a předáním dítěte zpět do rukou rodičů nebo jejich zástupce po skončení výuky v cca 15:30

 • Carving Point nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození výstroje či oblečení, pokud nebude zapříčiněna hrubým zanedbáním povinností ze strany Carving Pointu

 • Rodič nebo jiný zákonný zástupce je povinen mít při sobě mobilní telefon a po oznámení ze strany Carving Pointu v případě nutnosti převzít dítě zpět do své péče. V případě, že dítě není schopné absolvovat výuku, se kurzovné nevrací.

 • Rodič či zákonný zástupce je zodpovědný za správné seřízení lyžařské výstroje (před zahájením lyžařské sezóny doporučujeme dát lyže připravit a seřídit do specializovaného servisu). V případě, že zákazník využije zápůjčky a seřízení lyží od technika Carving Pointu, je povinen zkontrolovat správné seřízení zapůjčených lyží (na vázání je na stupnici vypínací síla maximálně na hodnotě 1/10 hmotnosti lyžaře).

 • Účastník kurzu musí mít nutné vybavení – jeden pár lyží (pokud není dopředu domluveno jinak), lyžařské hole, lyžařské boty, rukavice, helmu

 • Zákazník je povinen poskytnout pravdivé údaje o všech přihlášených osobách

 • Zákazník je povinen sjednat cestovní úrazové pojištění s připojištěním na zimní sporty – lyžování (na základě domluvy může cestovní pojištění zprostředkovat Carving Point).

Platnost podmínek

Tyto podmínky jsou platné od 1.9.2015. Jakákoliv aktualizace těchto podmínek bude zveřejněna na internetových stránkách www.carvingpoint.cz.

Kontakty

Carving Point kurzy s.r.o., Veleslavínova 56/10, Plzeň, 301 00, společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 36630. IČ: 07312407, tel: 724 520 974, 777 766 055, www.carvingpoint.cz, info@carvingpoint.cz